LL-29B

ชื่อสินค้า : กาพ่นสีไฟฟ้า LL-29B HI-TOP

ขนาดหัวกาพ่นสี : 1.8 มม.

ความจุกระป๋องสี : 1,000 ซีซี

แรงดันลมใช้งาน : 2-10 PSI

แรงดันไฟฟ้า : 220V / 50Hz

กำลังมอเตอร์ : 450W

ปริมาณลม : 200 ลิตร/นาที

ปริมาณสีที่พ่น : 450 - 550 มิลลิลิตร/นาที

Visitors: 21,306