ลวดยิงไม้ HI-TOP 1010J

ชื่อสินค้า : ลวดยิงไม้ HI-TOP 1010J

ความยาวลวดยิง : 10 มม.

ความกว้างลวดยิง : 10 มม.

ขนาดบรรจุ : 5,000 นัด/กล่อง

จำนวนบรรจุ : 50 กล่อง/ลัง

ลักษณะงานที่ใช้ : ยิงเบาะหนัง เบาะบุพลาสติก โครงไม้ ไม้อัด ต่อไม้

ใช้ร่วมกับ : ปืนลม 1013J / ปืนลม 1022J

Visitors: 20,073