ปืนลมสำหรับลวดยิง 1022J KING SUPER

ชื่อสินค้า          : ปืนลม 1022J KING Super

แรงดันลมที่ใช้   : 6 - 8 บาร์

บรรจุลวดได้       : 100 นัด

ลักษณะงานที่ใช้ : ยิงเบาะหนัง เบาะบุพลาสติก โครงไม้ ไม้อัด ต่อไม้

ใช้ร่วมกับ :  ลวดยิง 1004J - 1022J

Visitors: 20,073